print
Obiectul Achiziției: Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor terenurilor agricole în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Văleni r-nul. Cahul
08.06.2017
Accesări: 838

 

Buletin Nr 44 din 02.06.2017

Tip anunţuri: Invitaţie de prezentare a ofertelor

 

Licitaţie publică Nr. 17/01775
 
Autoritatea contractantă Apele Moldovei
Adresa str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, or.Chişinău, MD 2028, Republica Moldova

 

Telefon/fax

 

022-280-700

 

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

CEBAN VLAD

Obiectul achiziţiei

 

Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor terenurilor agricole în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Văleni r-nul. Cahul

 

Cod CPV

 

45241300-1

 

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

 

Agenția „Apele Moldovei" Republica Moldovaor, or. Chişinău, str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, of.504

 

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

 

str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, or.Chişinău, MD 2028, Republica Moldova

 

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

Română

 

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

 

0.00

Rechizitele contului de garantare a ofertei:

Banca

 

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Rechizitele contului de garantare a contractului:
Banca

 

Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

 

Termenul de depunere a ofertelor

 

23.06.2017 10:00

 

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

 

23.06.2017 10:00


Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=19782630 

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.