print
Componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat subordonate Agenţiei „Apele Moldovei”
19.05.2011

 

 

Componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor

de stat subordonate Agenţiei ,,Apele Moldovei"

Nr.

Denumirea întreprinderilor

Preşedintele şi membrii consiliului

Funcţia

 

 

 

1.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Bender"

Preşedintele consiliului

1. Balan Dorina

Specialist principal în Serviciul Resurse Umane, Agenţia "Apele Moldovei" 280-752 

 

 

Membrii consiliului

2.Oxana Dubovicenco

Consultant al Direcţiei monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor, tel:22-44-76

3.Ludmila Vulpe

Specialist principal al direcției evidența patrimoniului public și analiză financiară, Agenția Proprietății Publice. tel:23-37-52 

 

 

2.

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Briceni"

Preşedintele consiliului

1.Roșca Veronica 

Specialist superior al secției economie, finanțe și evidență contabilă a Agenției ,,Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Mereuţă Olga

Şef-adjunct al Direcţiei finanţare externă şi datorii a Direcţiei generale datorii publice, Ministerul Finanţelor, tel:26 26 93

3.Gîtlan Vitalie

Specialist principal al direcției administrarea proprietății publice, Agenția Proprietății Publice tel:23-35-06 

 

 

 

3.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Cahul"

Preşedintele consiliului

1. Colesnic Nina

șefa Secției economie, finannțe și evidență[ contabilă Agenția ,,Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Chebici Eudochia

Șef al secției din cadrul Direcției bugetelor UAT, Ministerul finanțelor tel. 26 26 03

3. Vrabie Ana

Specialis principale în direcția  privatizare , Agenția Proprietății Publice, tel . 23 80 89

 

 

 

4.

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Chişinău" 

Preşedintele consiliului

1.Mancuş Liviu

Şef în Direcţia alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Roșca Dina

Şeful Direcţiei coordonare şi generelizare a politicilor bugetar-fiscale a direcţiei generale sinteză bugetară, Ministerul Finanţelor, tel: 26 26 13

3.Cociu Simion

Şef al Direcţiei logistică şi managementul intern, Ministerul Economiei, tel:25-06-88

 

 

 

5.

 

Întreprinderea de Stat "Direcţia Nordului Hidrotehnic Costeşti-Stînca" 

Preşedintele consiliului

1.Veaceslav Vlădicescu

Director al Agenţei"Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Carauş Natalia

Şef al secţiei finanţele ordinii publice a Direcţiei finanţele justiţiei,ordinii publice, apărării şi securităţii statului, Ministerul Finanţelor, tel:26-27-31

3.Silitari Anatolie

Şef al Direcţiei supravegherea pieţei şi securitate industrială, Ministerul Economiei, tel:244-661

 

 

6.

Întreprinderea de Stat "STI Drochia" 

Preşedintele consiliului

1.Şavga Ludmila

Specialist principal în secţia economie, finanţe şi evidenţă contabilă, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Nadejda Filip

Consultant al Direcţiei recreditare a Direcţiei generale datorii publice, Ministerul Finanţelor, tel:21-38-88 

3.Spînu Ludmila

Specialist superior al direcţiei evidenţa patrimoniului public şi analiză financiară, Agenţia Proprietăţi Publice, tel:22-32-00

 

 

 

7.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Dubăsari" 

Preşedintele consiliului

1.Gîscă Constantin

Specialist în Direcţia managementul resurselor de apă, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2. Verlan Eugen

Consultant superior al Direcței bugetului de stat și bugetului public național a Direcției Generale sinteză bugetară tel: 022 26 26 11

3.Simac Oxana

Specialist superior al direcţiei administrarea proprietăţii publice, Agenţia Propriezăţii Publice, tel:23-35-06

 

 

 

8.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Hînceşti" 

Preşedintele consiliului

1.Mancuș Liviu 

Șef Direcţia alimentare cu apă şi de canalizare, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii

consiliului 

2. Dragoș  Macari

Consultant superior al Direcței bugetului de stat și bugetului public național a Direcției Generale sinteză bugetară tel: 022 26 26 37

3.Cazacioc Inga

Consultant superior al direcţiei dezvoltarea mediului financiar şi fiscal, Ministerul Economiei, tel:250-663

 

 

 

9.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Orhei" 

Preşedintele consiliului

1.Coronovschi

Alex-dru

Şef adjunct în Direcţia managementul resurselor de apă, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Vrabii Natalia

Consultant superior al Direcţiei monitoring şi analiză financiară, Ministerul Finanţelor, tel:22-66-54

3.Geta Tarnovschi

Specialist principal  al direcţiei postprivatizare, Agenţia Proprietății Publice, tel:23-37-21

 

 

10.

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Ştefan-Vodă" 

Preşedintele consiliului

1.Veaceslav Vlădicescu

Director al Agenţiei "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Nadejda Filip

Consultant al Direcţiei recreditare a Direcţiei generale datorii publice, Ministerul Finanţelor, tel:21-38-88

3.Nojac Ana

Consultant superior al direcţiei producer și furnizare a energiei termice, Ministerul Economiei.tel:25-05-46

 

 

11.

 

 

Întreprinderea de Stat "STI Ungheni" 

Preşedintele consiliului

1.Şavga Ivan

Director adjunct al Agenţiei "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului

2.Valeriu Secaş

Şef al Direcţiei juridice, Ministerul Finanţelor, tel:23-39-71

3.Boțoc Alina

Șef adjunct al direcției privatizare, Agenţia Proprietăţii Publice, tel:22-99-64


 

 

12.

 

 

Întreprinderea de stat "STI  Vulcăneşti" 

Preşedintele consiliului

1.Tureac Diana

Specialist în Secția

 economie, finanţe şi evidenţă contabilă, Agenţia "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Rîmari Lilia

Consultant al Direcţiei recreditare a Direcţiei generale datorii publice, Ministerul Finanţelor, tel:21-38-88

3.Ştirbu Grigore

Consultant al direcţiei dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, Ministerul Economiei, tel:25-06-21

 

13.

Institutul de Proiectări de Stat "Iprocom" 

Preşedintele consiliului

1.Balan Dorina

Specialist principal în Serviciul Resurse Umane, Agenția ,,Apele Moldovei"  

Membrii consiliului 

2.Viorel Pană

Şef-adjunct al Direcţiei Finantele economiei naţionale, cheltuieli capital şi achiziţii publice, Ministerul Finanţelor, tel:24-37-37

3.Cazac Lilia

Consultant al secţiei resurse umane, Ministerul Economiei, tel:25-06-80

 

 

14.

 

 

Întreprinderea de Stat "Direcţia bazinieră de gospodărire a apelor"

Preşedintele consiliului

1.Veaceslav Vlădicescu

Director al Agenţiei "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Eugen Grecu

Consultant al Secţiei integrare europeană a Direcţiei Integrare europeană, relaţii internaţionale şi protocol, Ministerul Finanţelor, tel:22-37-54

3.Simac Oxana

Specialist superior al direcţiei administrarea proprietăţii publice, Agenţia Proprietăţii Publice,tel:23-35-06

 

 

15.

 

 

Înterprinderea Interraională de Stat "Acva-Nord"

Preşedintele consiliului

1.Şavga Ivan

Director adjunct al  Agenţiei "Apele Moldovei"

 

 

Membrii consiliului 

2.Victor Martînenco

Şef-adjunct al Direcţiei angajamente interne a Direcţiei generale datorii publice, Ministerul Finanţelor, tel: 22-55-35

Suruceanu Mircea

Consultant superior  al direcției producere și furnizare a energiei termice,     Ministerul Economiei tel.250689

 

 

 

16.

 

 

 

Întreprinderea de Stat "Sectorul de reparaţie a fîntînilor arteziene din Chişinău"

Preşedintele consiliului

   

 

 

 

Membrii consiliului 

2.Lilia Buşmachiu

Şef în secţia finanţare a cheltuielilor capitale a Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capital şi achiziţii publice, Ministerul Finanţelor tel. 22-69-69

3.Maria Bondarenco

Specialist principal al direcţiei privatizare a Agenţiei Proprietăţi Publice, tel. 22-99-64

 

 

17.

 

 

Întreprinderea de Stat "Centrul de instruire şi producţie"

Preşedintele consiliului

1. Cebotari Valeriu

Șef Serviciul juridic, Agenția ,,Apele Moldove" 28 -07-52

 

 

 

Membrii consiliului 

2. Aparatu Natalia

Șef secție gestiune personală a Direcției managementul resurselor umane, Ministerul Finanţelor,tel: 022 26 27 78

3.Liudmila Bălan

Specialist principal al direcţiei privatizate, Agenţia Proprietăţii Publice, tel:22-14-57 

18.

SA ,,Ameliorator" 

Președintele consiliului

1.Cărbune Vladimir

Specialist principal al Direcției alimentare cu apă și canalizare,  Agenția ,,Apele Moldovei"

Membrii consiliului

 

2. Lupașcu Tatiana

 

Consultant al secției finanțarea cheltuielilor capital a Direcției finanțele economiei naționale, cheltuieli capital și achiziții publice, Ministerul Finanțelor. tel. 26-26-75

 

3. Beșliu Viorica

 

specialist principal al direcției parteneriat public-privat,  Agenția Proprietății Publice, Ministerul Econmiei, tel. 223-172

 

Membrii comisiei de cenzori

 

1. Paduca Stela,

Consultant al secţiei reglementarea contabilității în sectorul corporativ Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, tel. 26-27-59

 

2. Eremeeva Anastasia

Şef al direcţiei legislaţia impozite directe a Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, Ministerul Finanțelor, tel. 26-27-87

19.

SA ,,Aqua Prut" 

Președintele consiliului

1. Șavga Ivan 

Director al Agenției ,,Apele Moldovei

Membrii consiliului

2. Proca Dumitru

Specialist principal, Direcția managementul resurselor de apă, Agenția ,,Apele Moldovei"

3. Cazacu Radu

Specialist principal, Direcția hidroamelioraţie, monitorizare și supraveghere, Agenția ,,Apele Moldovei"

4. Fortună Victoria

Consultant al secţiei planificare, analiză financiară şi achiziţii publice a direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice,Ministerul Finanțelor. tel. 26-27-02

5. Cebotarean Dorina

 

Şef direcţie privatizare, Agenţia Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei, tel.223-156

 

Membrii comisiei de cenzori

1. Guţu Violeta

Consultant al secţiei reglementarea contabilităţii în sectorul corporativ a Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, Ministerul Finanțelor, tel 26-27-85

2. Golban Viorica

Consultant superior al direcţiei legislaţie, impozite indirecte şi vamală a Direcţiei generale politică şi legislaţie fiscală şi vamală, telefon 26-27-87

 

 

 

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.