print
Lista actelor necesare de a fi anexate la Regulamentul de exploatare și Fișa tehnică a lacurilor de acumulare.
19.04.2017

Lista actelor necesare de a fi anexate la Regulamentul de exploatare și Fișa tehnică a lacurilor de acumulare/iazurilor și bazinelor de acumulare, pentru înregistrarea acestora în Registrul de evidență a lacurilor de acumulare/iazurilor și Registrul de evidență a bazinelor de acumulare: 

-          Extrasul actual din Registrul bunurilor imobile;

-          Planul geometric/cadastral al terenului pe care este amplasat corpul de apă;

-          Ridicările topografice;

-          Calculul hidrologic;

-          Raportul privind batimetria.

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.