print
GHID, privind Constituirea și Înregistrarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii
13.12.2016

Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (în cele ce urmează - AUAI) au apărut, odată cu aprobarea Legii Nr. 171 din 09.07.2010, cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, publicată în data de 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162 art Nr. 588, ca urmare a lansarii programului Compact în Republica Moldova.
Unul dintre proiectele realizate în cadrul Programului Compact este Proiectul Tranziţia la AgriculturaPerformantă, care include două subactivităţi importante dezvoltării procesului de creare şi dezvoltare aAUAI, şi anume:

  • Transferul Managementului în Irigare (TMI), activitate orientată spre susţinerea creării asociaţiilor de apă pentru irigare, capabile să gestioneze şi să asigure o funcţionare efectivă a sistemelor de irigare şi care implică transmiterea sistemelor de irigare în folosinţă gratuită către AUAI; și
  • Managementul Bazinelor Hidrografice, activitate axată pe îmbunătăţirea capacităţii Guvernului de a gestiona resursele de apă.

Astfel, odată cu implementarea acestui program au fost parcurse etape şi făcuţi paşii necesari, în vederea instituţionalizării asociaţiilor create.Ghidul este destinat persoanelor fizice și juridice, utilizatori de terenuri agricole, care au decis să creeze o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigare şi prezintă, în ordine cronologică, etapele ce trebuie urmate pentru înfiinţarea unei asemeni asociaţii, în conformitate cu ultimele actualizări legislative şi experienţă recent acumulată pe teritoriul Republicii Moldova.
Ghidul cuprinde lista actelor necesare pentru înregistrare, dar şi informaţii cu privire la instituţiile abilitate să le elibereze, referinţe cu privire la actele normative şi sursele de unde acestea pot fi accesate. Scopul ghidului este informarea şi facilitarea procesului de creare a unei Asociaţii a Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii de către fermierii din ariile de acoperire a sistemelor de irigare. 

Ghid:_constituirea_și_inregistrarea_AUAI_.pdf

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.