print
În aspect durabil practica folosinței apelor subterane pot avea mai mult consecințe negative decît pozitive.
02.12.2016

 

Pentru garantarea perspectivelor reale de utilizare a apelor subterane pentru irigare, stabilirea potențialului economic precum și a măsurilor necesare de prevenire în cel mai eficient mod sau cel puțin de atenuare a oricăror schimbări dăunătoare sau semnificative din punct de vedere al calității și cantității apelor subterane, al calității solurilor, se impune cu necesitate efectuarea unui studiu de fezabilitate bazat pe rezultatele cercetărilor hidrogeologice, de monitoring al apelor subterane și al caracteristicilor fizico-chimice și fizice ale solurilor. Conform experților în domeniu, majoritatea apelor subterane nu sunt bune pentru irigare.  

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.