print
Documentele ce se prezintă agenției pentru obținerea coordonării la proiectarea sondelor
10.04.2014

 

1.     Demers în adresa Agenției „Apele Moldovei",  (str. Gheorghe Tudor, 5);

2.     Avizul AGEOM, (tel. 022-751-824, d-na Caduc Iulia, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156);

3.     Calculul consumului de apă (Proiectant);

4.     Certificat de urbanism (Primărie);

5.     Planul situațional al amplasării fîntînii coordonat cu instituțiile de resort (Beneficiar);

6.     Avizul sanitar privind repartizarea lotului de pămînt pentru construcție (Centrul de Medicină Preventivă Raională);

7.     Actul inspectării îndeplinirii cerințelor privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor de apă (Inspectoratul Ecologic de Stat);

8.     Avizul de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului (Inspecția Ecologică raională);

9.    Decizia consiliului local (dacă beneficiarul este primăria);

10.  Extras de la Cadastru privind proprietarul terenului pe care va fi amplasat obiectul.

11.  Actul selectării locului amplasării obiectului pe teren;

12.  Contract de arendă după caz.

 

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.