print
Aparatul central
04.05.2011

 

Agenţia "Apele Moldovei"

str.Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, or.Chişinău, MD 2028, Republica Moldova

Tel.: 022-280-700, Fax.: 022-280-822, e-mail: agentia_am@apele.gov.md


Numele, prenumele

Denumirea subdiviziunilor şi funcţiilor

Nr. bir

Telefon de serviciu, e-mail

  Conducerea     


 

Andrei Antonevici

Director503022-280-700

andrei.antonevici@apele.gov.md


Radu Stratuța

Director adjunct510079299900

radu.stratuța@apele.gov.md

Radu Cazacu

Director adjunct

502

076077676

022-280-965

radu.cazacu@apele.gov.md

  

 

 

Secretar administrativ501


022-280-700

fax.: 022-280-822

agentia_am@apele.gov.md

  Direcţia Alimentare cu Apă  şi Canalizare    


 

 

Şef direcţie514


022-280-757

 

 


Vladimir Cărbune

Specialist principal514022-280-757

vladimir.carbune@apele.gov.md


 

Lilia Povar

Specialist principal514


022-280-819

lilia.povar@apele.gov.md


Ana-Maria Cojocaru

Specialist principal514022-280-757

 

  Direcţia Managementul Resurselor de Apă     

 

Eugen Belîi

Şef interimar direcţie508022-280-928

eugen.belii@apele.gov.md

Mariana Codreanu 

Specialist principal

511


022-280-928

mariana.codreanu@apele.gov.md

Dumitru Proca

Specialist principal516


022-280-928

dima.proca@apele.gov.md

Lidia Marian

Specialist principal

511

022-280-928 

lidia.marian@apele.gov.md


 

LiubaSecareanu 

Specialist principal512 

liuba.secareanu@apele.gov.md

Rodica Martea


Specialist principal

406

079550090

rodica.martea@apele.gov.md

  Direcţia Hidroamelioraţie, Monitorizare și Supraveghere    Victor Cibotari

Şef direcţie508022-280-753

079777447

victor.cibotari@apele.gov.md

 

 

Andrei Turcu

Specialist principal508022-280-753

079777447

eugen.belii@apele.gov.md

Tatiana Efremova

Specialist principal

508


022-280-753

079777447

tatiana.efremova@apele.gov.md

Cristina Ursachi

Specialist superior

508


022-280-753

079777447

cristina.ursachi@apele.gov.md

  Serviciul financiar administrativ    

Diana Cvasniuc 

Sef serviciu, contabil șef

507079100520

 

diana.cvasniuc@apele.gov.md


  Serviciul Juridic    

 


Ion Cucereavîi

Şef serviciu juridic509022-280-752


ion.cucereavii@apele.gov.md

 

 

 

Alexandru Cojocari

Specialist principal509022-280-752

alexandru.cojocari@apele.gov.md

  Serviciul Resurse Umane    

Dorina Balan

Șef serviciu515076703620

dorina.balan@apele.gov.md


Iulian Sorbală 

Specialist principal

515

076703620

iulian.sorbala@apele.gov.md 

  Serviciul Investiții Capitale și Implementarea Proiectelor    
Vlad Ceban

Specialist principal

504

079990040

vlad.ceban@apele.gov.md

  Serviciul Audit Intern    Grigore Popa

Specialist principal503A078007023

grigore.popa@apele.gov.md

adresa web: apelemoldovei.gov.md  /  e-mail: agentia_am@apele.gov.md 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.