print
Rezultatele ședinței a XV-cea din 25-26 Aprilie 2017( or.Zatoca, Ucraina) a Împuterniciților Guvernelor pentru realizarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecția apelor de frontieră (1994)
27.04.2017

Avînd ca scop îndeplinirea deciziilor asumate în cadrul întîlnirii a XIV-a a Împuterniciților, care a avut loc la or.Costești, 14-15 Iunie 2012 și pentru rezolvarea problemelor acumulate în acest răstimp din domeniu, la invitația Părții Ucrainene în perioada de 25-26 Aprilie 2017 în or.Zatoca (Ucraina) a fost organizată ședința a XV-cea a Împuterniciților Guvernelor pentru realizarea prevederilor Acordului încheiat între Guvernul Ucrainei și Guvernul RM privind folosirea în comun și protecția apelor de frontieră (semnat la Chișinău la 23 Noiembrie 1994).

Din Partea Agenției ,,Apele Moldovei" au participat la acest eveniment două persoane: Dl Radu Cazacu - director adjunct, Dl Dumitru Proca - specialist principal, Direcția MRA.

În Ordinea de zi a ședinței din 25-26 Aprilie 2017 au fost incluse următoarele întrebări:

1.     Realizarea hotărârilor ședinței a XIV a Împuterniciților;

2.     Crearea grupului de lucru provizoriu pentru rezolvarea problemelor ecologice din bazinul r.Nistru;

3.     Colaborarea Părții Ucrainene cu Partea Moldovenească în cadrul proiectului GEF "Asistența acordată colaborării transfrontaliere și managementului integrat al resurselor de apă în bazinul r.Nistru";

4.     Realizarea Directivelor UE din domeniu;

5.     Coordonarea componenței grupurilor de lucru pentru perioada 2017-2018;

6.     Privind locul și timpul petrecerii ședinței a XVI a Împuterniciților Guvernelor.

La sfârșitul întîlnirii (26 Aprilie 2017) a fost semnat Protocolul respectiv (se anexează)

 

Protocolul_XV_Imputernicitii.pdf

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2018 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.