print
În perioada 3-4 decembrie, directorul adjunct al Agenției „Apele Moldovei”, dl. Ivan Șavga, alături de reprezentanții oficiului de implementare a proiectului „EAST-AVERT” Moldova a participat la întrevederea părților beneficiare, în orașul Suceava, România
20.12.2014

  În perioada 3 și 4 decembrie, directorul adjunct al Agenției „ Apele Moldovei”, dl. Ivan Șavga cît și reprezentanții oficiului de implementare a proiectului „EAST-AVERT” Republica Moldova ce prevede  „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor din bazinele superioare ale rîului Siret și Prut, prin aplicarea unui sistem de monitorizare modern cu stații automate”, au participat la o întîlnire de lucru în orașul Suceava, România. Lucrările întrunirii au vizat discuții despre progresele activităților, execuția financiară a proiectului dar și pregătirea celui de-al doilea raport de progres pentru perioada de 29.05-29.11 a anului 2014. Reprezentanții părții moldave au adus la cunoștința participanților progresele lucrărilor  cît și pașii care urmează a fi întreprinși în vederea implementării de mai departe cu succes a proiectului. Directorul adjunct al Agenției „Apele Moldovei”, dl.Ivan Șavga a evidențiat procesul, avantajele și obiectivele încheierii licitației pentru lucrările de construcții care vor avea loc la barajul Costești-Stînca vorbind și despre încheierea acordului prin semnarea contractului cu cîștigătorul licitației de către compania românească „Safcons” S.R.L. La finalul întrunirii, a fost comunicată data începerii lucrărilor la barajul Costești-Stînca, aceasta fiind 24 noiembrie 2014. La ședința de lucru, alături de partea Republicii Moldova au participat și reprezentanții României, ambele părți fiind beneficiarii proiectului în cauză. La sfîrșitul întrunirii, părțile participante au monitorizat terenul barajului Costești-Stînca alături de partenerul lider- Departamentul pentru Ape, Păduri și Piscicultură din România, Agenția națională „Apele Române”, D.N.H. Costești-Stînca și antreprenorul firmei „Safcons” S.R.L. care deține licitația. A fost vizitată și galeria barajului unde se desfășoară lucrările, vizavi de aceasta au fost prezentate vanele principale hidraulice fiind reparate în cadrul proiectului „EAST-AVERT”. La final, a fost vizitată și partea Republicii Moldova, unde la fel se desfășoară lucrările prevăzute în proiect, aici demonstrîndu-se stadiul  de micșorare a taluzului la stîncă începute la data de 24 noiembrie 2014. Dna. Olimpia Negru, managerul general al proiectului „EAST-AVERT” România a urat succes părții române și moldave pentru continuitatea cu brio a lucrărilor începute.

Serviciul relații cu publicul

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.