print
În cadrul Agenției „Apele Moldovei” s-a desfășurat ședința cu elaboratorii şi potenţialii beneficiari ai proiectului privind „Elaborarea unui program de îmbunătăţire a infrastructurii de alimentare cu apă şi de apă uzată în regiunea de sud a Republicii Moldova – Studiu de pre-fezabilitate”
04.12.2014

  La data de 3 decembrie 2014, în cadrul Agenției „Apele Moldovei" s-a desfășurat ședința cu elaboratorii şi potenţialii beneficiari ai proiectului privind „Elaborarea unui program de îmbunătăţire a infrastructurii de alimentare cu apă şi de apă uzată în regiunea de sud a Republicii Moldova - Studiu de pre-fezabilitate". Ședința a fost prezidată de către dl. Grigorie Prisăcaru, șef adjunct al Direcției Alimentare cu Apă și de Canalizare, domnia sa aducînd mulțumiri din partea conducerii agenției dar și pentru sprijinul acordat de instituțiile raionale implicate în implementarea viitorului proiect. Managerul de proiect, Sorin Caian, împreună cu echipa sa, au prezentat Raportul studiului de pre-fezabilbitate al proiectului, dar și scopul și obiectivele acestuia, ele fiind următoarele: proiectul urmărește creșterea eficienței sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare, realizarea de investiții optime în domeniu, asigurarea pe termen lung a durabilității financiare, tehnice și de mediu a sistemului, dar și îmbunătățirea nivelului de furnizare a apei. Localităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt Leova, Cimișlia, Vulcănești, Basarabeasca, Comrat, Ceadîr-Lunga şi Gongaz. La rîndul său, și-au expus opinia și reprezentanții administraţiilor publice locale, explicînd avantajele proiectului pentru localitățile care le reprezintă, dar și expunîndu-și diverse opinii și propuneri la subiectul în cauză. La şedință au fost prezenţi şi reprezentanţii Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), care au finanţat acest studiu de pre-fezabilitate, şi au prezentat susţinere din partea BERD pentru implementarea unui astfel de proiect. Vizavi de aceasta, ședința a avut drept scop prezentarea rezultatelor  analizei financiare și a capacității de co-finanțare, prezentarea rezultatelor analizei tehnice și a posibilelor opțiuni de apeduct regional, prezentarea analizei instituționale și propuneri de proiect pentru studiul de fezabilitate. La sfîrșitul întrunirii, dl. Grigorie Prisăcaru, a adus mulțumiri participanților pentru interesul care îl manifestă la prosperarea și dezvoltarea în domeniul apă și canalizare a localității lor, ulterior menționând că agenția va sprijini în continuare implementarea proiectului menţionat în termeni rezonabili, calitativ și ca cetățenii să se bucure de modernizarea sistemelor de apă și de canalizare, ceea ce purcede la o apă mai bună și mai curată.

Serviciul relații cu publicul 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.