print
Agenția "Apele Moldovei" anunţă licitațiea (tender) pentru contractorul local de elaborarea „Master Plan (studiului de fezabilitatea) privind alimentare cu apa potabilă si canalizare pentru localitățile din bazinul hidrografic al râului Nîrnova"
08.07.2019

 

Agenția "Apele Moldovei" anunţă   

Licitație (tender) pentru contractorul local elaborarea „Master Plan (studiului de fezabilitatea) privind alimentare cu apa potabilă si canalizare pentru localitățile din bazinul hidrografic al râului Nîrnova". 

În cadrul Proiectului UE „Inițiativa Apelor plus pentru țările de Parteneriatul Estic" (EUWIplusEast) implementat de Oficiul internațional al Apelor din Franța  (IOW) și proiectului „Îmbunătățirea Accesului la Apa Potabilă și Sanitație a localităților din bazinul râului Nîrnova implementat de Asociație Solidaritatea Apei in Europa (SWE) Agenția „Apele Moldovei" anunță licitație privind elaborarea „Studiului de fezabilitate privind alimentare cu apa si canalizare pentru localitățile din bazinul hidrografic al râului Nîrnova".

 Rezultatele principale vor include pentru cele 18 localitățile din bazinul hidrografic Nîrnova:

  • O analiză a situației privind alimentarea cu apă potabilă;
  • Zonarea ariilor prioritare care trebuie acoperite de soluțiile colective de alimentare cu apă potabilă;
  • O analiză a situației privind alimentarea cu apă și tratarea apelor reziduale;
  • O strategie de alimentare cu apă potabilă și de salubrizare la scara bazinului hidrografic r.Nirnova;
  • Propunere de contract de delegare pentru administrarea și dezvoltarea serviciilor AAS.

Părțile interesate (persoane fizice și juridice) sunt invitate să examineze dosarul complet al ofertei, care conține instrucțiuni și informații suplimentare despre procedura de licitație de la dna Ilke CICEKOGLU, asistent de proiect, Oficiul Internațional pentru Apă (IOW)

și dl Pierre Henry de Villeneuve, Oficiul Internațional pentru Apă (IOW)

adresa de e-mail: i.cicekoglu@oieau.fr

adresa de e-mail: p.henry-de-villeneuve@oieau.fr

Descarcă Anexele: D.ToR_MD_Nirnova-2_July.pdf

                               Annex_2_Metadata_form_EN.pdf

                               Annex_4_-_Dashboard_Template.xlsx

                               Annex_5_-_EAST_232_Catalogue_of_Measures.xls

 

Termenul limită pentru depunerea ofertei tehnice și financiare este 24 iulie 2019, ora 17:00 (CET)

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.