print
În perioada 17-20 iunie 2019 Agenția „Apele Moldovei" organizează cu suportul proiectului SDC/ADA "Consolidarea cadrului instituțional din sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova ", instruirea „Managementul integrat al resurselor de apă" pentru membrii Comitetelor districtelor hidrografice și comitetelor sub-bazinale, precum și altor specialiști interesați și implicați în implementarea DCA în Republica Moldova.
19.06.2019

 În perioada 17-20 iunie 2019 Agenția „Apele Moldovei" organizează cu suportul proiectului  SDC/ADA "Consolidarea cadrului instituțional din sectorul de apă și sanitație în Republica Moldova ", instruirea „Managementul integrat al resurselor de apă" pentru membrii Comitetelor districtelor hidrografice și comitetelor sub-bazinale, precum și altor specialiști interesați și implicați în implementarea DCA în Republica Moldova.

Obiectivul general:

Încurajarea și mobilizarea eforturilor de aplicare a conceptului managementului integrat al resurselor de apa, ce ofera cadrul necesar implementarii Directivei Cadru privind Apa, cerința esențială pentru atingerea stării bune a apelor  prin activități de consolidare a capacităților și în concordanță cu necesitățile și prioritățile Republicii Moldova.

Obiective specifice:

-          Prezentarea conceptului si aspectelor multidimensionale ale managementului integrat al resurselor de apa;

-          Analiza modalitatilor de asigurare a unei aplicari eficiente a managementului integrat al resurselor de apă, cu exemplificarea acestora prin studii de caz la nivel local, bazinal, național și transfrontier;

-          Introducerea beneficiilor posibile aplicării multidimensionale a managementului integrat al resurselor de apă;

-          Examinarea instrumentelor managementului integrat al resurselor de apă, aspecte legale, planuri de actiune, precum si prezentarea responsabilitatilor reflectate la nivel bazinal pentru comitetele si sub-comitetele de bazin;

-          Evidentierea si cuantificarea sinergiilor dintre managementul integrat al resurselor de apa si Directiva Cadru privind Apa;

-          Facilitarea dialogului între participanți cu privire la concepte și acțiuni specifice care sunt necesare pentru a asigura implementarea managementului integrat al resurselor de apa.

REZULTATE PRECONIZATE

-   Îmbunătățirea gradului de intelegere a activităților, provocărilor și sarcinilor, precum și a responsabilitățile aferente pe parcursul implementării managementului integrat al resurselor de apa;

-          Schimbul de experiență și cunoștințe specifice îmbunătățite într-un mod semnificativ;

-          Principalele obstacole care ar putea împiedica implementarea sarcinilor, precum și soluțiile identificate pentru rezolvarea acestora;

-          Implicarea activă a participanților prin discuții și utilizarea documentelor referitoare la managementul integrat al resurselor de apa.

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.