print
Agenția "Apele Moldovei" anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor pentru susținerea Comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova
03.05.2019

Agenția "Apele Moldovei" anunţă lansarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici, oferite ONG-urilor pentru susținerea Comitetelor sub-bazinale din Republica Moldova, în cadrul proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova", finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) . Obiectivele Programului de Suport (granturi) constă în susținerea Comitetelor sub-bazinale Naslavcea-Vasilcău, Ciuluc, Camenca, Delia, Șovăț, Lăpușna, Ialpug și Botna în soluționarea problemelor legate de managementul apei și al bazinelor hidrografice:

  • Dezvoltarea / creșterea capacităților ai membrilor comitetelor și secretariatele comitetelor, în domeniul managementului apei
  • Elaborarea unor soluții inovative pentru rezolvarea problemelor ecologice legate de apă în cadrul sub-bazinelor hidrografice, și
  • Favorizarea unei bune colaborări între Comitetele bazinale și sub-bazinale și alți actori interesați în domeniul apelor/ în conformitate cu scopul Componentei 2 a proiectului IFSP..

În cadrul acestui Program de Suport (granturi), Agenția "Apele Moldovei" oferă finanțare pentru proiecte mici, inovatoare, limitate în timp, care își propun, în mod direct sau indirect, să promoveze managementul integrat al resurselor de apă și și să contribuie la implementarea Planurilor de management al bazinelor hidrografice Dunărea-Prut și Marea Neagră, și Nistru, precum și Programe de Măsuri respective care se axează dar nu se limitează la domeniile tematice expuse mai jos:

-       Consolidarea Comitetelor sub-bazinele;

-       Elaborarea Planurilor de Management și Planurilor de Acțiuni al sub-bazinelor hidrografice;

-       Implementarea măsurilor prioritare stipulate în Planurile de Management al sub-bazinelor hidrografice;

-       Conștientizarea tuturor părților interesate despre starea actuală a sub-bazinelor și soluții de protecție și reabilitarea ale acestora.

Solicitanții eligibili pentru a beneficia de suport (granturi) sunt exclusiv ONG-urile (sau asociații de ONG-uri) înregistrat(e) oficial în Republica Moldova. ONG-urile și/sau asociații de ONG-uri pot înainta conceptul de proiect și ulterior propunerea de proiect, în cazul în care conceptul de proiect va fi acceptat de Comisia de Evaluare, dar nu mai mult decât un singur proiect separat sau în asociere.

Valoarea financiară a proiectelor înaintate pentru finanțare în cadrul acestui Program poate fi între 2000 EURO și 25000 EURO sau echivalentul acestor sume. În cazuri aparte (de ex., consorțiu de ONG-uri pentru implementarea proiectelor mai mari sau proiectelor mici structurale) ar putea fi examinată posibilitatea finanțării proiectelor cu o valoare mai mare, de până la 50000 EURO (sau echivalentul acestei sume). Perioada de implementare a proiectelor pînă la 30 iunie 2020.   ONG-urile cointeresate de finanţare în cadrul Programului de Suport (granturi) vor întreprinde următorii paşi:

1.         Vor studia "Ghidul privind implementarea Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici oferite ONG-urilor în domeniul managementului integrat al resurselor de apă. Ghidul poate fi descărcat de pe site-urile Agenției "Apelei Moldovei" (www.apelemoldovei.gov.md), Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (www.madrm.gov.md) și Instituției Publice "Unitatea de Implementare a proiectelor în Domeniul Mediului" (www.moldovapops.md).

2.         Vor completa Formularul Conceptului de proiect conform Anexei 1 din Ghid. Solicitanții de suport (granturi) vor prezenta un Concept de proiect (max. 2 pagini) în limba română, în care vor descrie ideea de bază și perioada de realizare a proiectului, bugetul estimativ și de către cine urmează a fi implementat.

3.         Conceptul de proiect împreună cu o scrisoare de solicitare a finanțării vor fi expediate prin poșta electronică (in format PDF) la adresa e-mail: agentia_am@apele.gov.md până la data limită anunțată și vor fi examinate în ordinea "primul venit primul servit". Termenul limită de prezentare a conceptelor de proiecte este 24 mai 2019, orele 17-00.

Solicitanții, ale căror concepte de proiect vor fi preselectate, vor fi invitați prin e-mail pentru a pregăti și prezenta dosarul complet al Propunerii de proiect conform instrucțiunilor din Ghid.  

Calendarul preliminar evaluării și selectării propunerilor de proiecte

Acțiunea

Data-limită

A.      Lansarea Programului de Supot (granturi)

07 mai 2019

B.      Prezentarea Conceptelor de proiecte

24 mai 2019

C.      Anunțarea rezultatelor evaluării Conceptelor de proiecte și invitarea ONG-urile preselectate pentru prezentarea Propunerilor de proiecte

03 iunie 2019

D.      Prezentarea Propunerilor de proiecte

14 iunie 2019

E.       Anunțarea rezultatelor evaluării Propunerilor de proiecte

                   28 iunie 2019

 

Vă mulţumim pentru interesul manifestat în cadrul Programului de Suport (granturi) pentru proiecte mici pentru ONG-uri în domeniul managementului integrat al resurselor de apă şi vă dorim mult succes!

Pentru a descărca accesați următoarele link-uri:  

Ghidul_program_granturi ONG 2019.docx

Anexa_1_Formular_Conceptului_de_proiect_2019.docx

Anexa_2_Formular_Propunere_de_proeict_2019.doc

Anexa_3_Model_Budget_2019.xls

Anexa_4_Matricea_Cadrului_Logic_al_proiectului.docx

Anexa_6_Model_Raport_2019.docx

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.