print
La data de 25 aprilie 2019 va avea loc ședința a III-a Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru.
11.04.2019

Vă informăm că la data de 25 aprilie 2019 ora 1000 , sala de ședințe a Agenției „Apele Moldovei" va avea loc ședința a III-a Comitetului districtului bazinului hidrografic Nistru.

Ordinea de zi a ședinței:

1. Prezentarea proiectului Planului de gestionare a riscului la inundații a districtului bazinului hidrografic Nistru.

2. Prezentarea proiectului Planului de gestionare a riscului la secetă a districtului bazinului hidrografic Nistru.

3. Informații  privind ședința a II a Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.

4. Rezultatele Grupurilor de lucru create în cadrul  Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.

5.Rezultatele proiectului GEF „Содействие трансграничному сотрудничеству и комплексному управлению водными ресурсами в бассейне реки Днестр». Prezentarea analizei transfrontaliere diagnostice. Ruslan Melian, consultant Agenția „Apele Moldovei".

6. Informații privind Trainingul membrilor Comitetelor Districtelor Nistru și Dunărea-Prut și Marea Neagă și comitetelor subbazinale.

7.Diverse.

 

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.