print
Consultările publice privind Planul de Gestionare a Riscului la Inundații în Districtul Bazinului Hidrografic Nistru și Programul de măsuri al Planului
28.03.2019

În data de 27 martie 2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ștefan – Vodă, or. Ștefan – Vodă s-au desfășurat Consultările publice privind Planul de Gestionare a Riscului la Inundații în Districtul Bazinului Hidrografic Nistru și Programul de măsuri al Planului (varianta Draft), proiect implementat de JV Consulting Aqua Group SRL și Beta Studio srl și finanțat de Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare și Agenția Austriacă de Dezvoltare (SDC-ADA) prin Proiectul “Consolidarea Cadrului instituțional în Sectorul de Apă și Sanitație din Republica Moldova” (Faza 01), beneficiar – Agenția “Apele Moldovei”. Reprezentanți ai APL, Î.S. “STI Ștefan - Vodă”, Inspecțiilor ecologice raionale au participat la discuții și au reiterat necesitatea elaborării unui astfel de Plan (și Program de măsuri) atît pentru atragere de noi investitori pentru implementare de măsuri concrete, cît și un suport pentru APL în procesul decizional în ceea ce privește prioritizarea activităților realizate la nivel local. Reprezentantul Î.S. “STI Ștefan - Vodă” a menționat despre necesitatea implementării măsurilor structurale ce țin de reabilitarea și întreținerea digurilor de protecție, dar în același timp s-a menționat despre necesitatea urgentă privind întreprinderea unor măsuri de stopare a intervenției comunităților locale în degradarea digurilor de protecție fiind semnalate deseori situații de acest gen atît pe rîul Nistru, cît și pe afluentul acestuia – r. Botna.

În timpul discuțiilor s-a pus accent pe necesitatea unei cooperări mai intense cu Ucraina, atît în ceea ce privește măsurile structurale, dar, în special, a celor non-structurale: armonizarea legislației din Republica Moldova cu cea din Ucraina în ceea ce privește gestionarea resurselor de apă și a riscului la inundații.

 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2020 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.