print
Prima ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului râului Nistru
25.09.2018

La data de 17 septembrie 2018, la Chișinău, a avut loc prima ședință a Comisiei moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului râului Nistru, care activează în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul protecției și dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012.

Componența Părții moldovenești a Comisiei moldo-ucrainene, a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.347 din 18 aprilie 2018.

La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor internaționale din domeniul apelor, partenerii de dezvoltare, societatea civilă din ambele țări etc.

În cadrul primei ședințe s-au discutat și aprobat Regulile de procedură privind activitatea Comisiei, s-au înființat grupurile de lucru în cadrul Comisiei, sarcinile și activitățile grupurilor de lucru.

Ședința  s-a încheiat cu semnarea primului Proces-verbal.

Proces - Verbal_17_seprembrie.PDF

WGs_as_adopted.doc

RoP_as_adopted.doc

Kutonova_GEF_results_Sept2018.pdf

Kraynik_operation_rules_key_issues_Sept2018.pdf

Denisov_HPP_impacts_preliminary_results_Sept2018.pdf

Serra_recommendations_to_operation_rules_Sept_2018_Engl.pdf

Serra_recommendations_to_operation_rules_Sept_2018_Rus.pdf


 

Tel (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
Fax (+ 373) 022-280-822
Copyright © 2018 Agenţia "Apele Moldovei". Toate drepturile sunt rezervate.