GHID, privind Constituirea și Înregistrarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii
Referinţe Utile
Lista actelor necesare solictantului pentru obținerea coordonării privind proiectarea forării sondelor arteziene
Documentele ce se prezintă agenției pentru obținerea coordonării la proiectarea sondelor
În aspect durabil practica folosinței apelor subterane pot avea mai mult consecințe negative decît pozitive.
GHID, privind Constituirea și Înregistrarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii
Lista actelor necesare de a fi anexate la Regulamentul de exploatare și Fișa tehnică a lacurilor de acumulare.
Lista actelor necesare de a fi anexate pentru coordonarea/avizarea planurilor geometrice a terenurilor adiacente fondului apelor proprietate de stat
Modelul cererii de înregistrare a regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/a iazului/ a bazinului de acumulare a apei și a Fișei tehnice.
Modelul declarației pe propria raspundere a proprietarului lacului de acumulare/iazului/bazinului și declarației pe propria raspundere a executorului lucrărilor de elaborare a Regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/iazului/bazinului de acumulare și Fișa tehnice ale bunului
Lista actelor necesare pentru coordonarea proiectării bazinelor de apă
Lista proiectanților atestați în construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare
Planul Strategic al Auditorului Intern din cadrul Agenția „Apele Moldovei” pentru anii 2019-2021

Asociaţiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare (în cele ce urmează - AUAI) au apărut, odată cu aprobarea Legii Nr. 171 din 09.07.2010, cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, publicată în data de 07.09.2010 în Monitorul Oficial Nr. 160-162 art Nr. 588, ca urmare a lansarii programului Compact în Republica Moldova.
Unul dintre proiectele realizate în cadrul Programului Compact este Proiectul Tranziţia la AgriculturaPerformantă, care include două subactivităţi importante dezvoltării procesului de creare şi dezvoltare aAUAI, şi anume:

  • Transferul Managementului în Irigare (TMI), activitate orientată spre susţinerea creării asociaţiilor de apă pentru irigare, capabile să gestioneze şi să asigure o funcţionare efectivă a sistemelor de irigare şi care implică transmiterea sistemelor de irigare în folosinţă gratuită către AUAI; și
  • Managementul Bazinelor Hidrografice, activitate axată pe îmbunătăţirea capacităţii Guvernului de a gestiona resursele de apă.

Astfel, odată cu implementarea acestui program au fost parcurse etape şi făcuţi paşii necesari, în vederea instituţionalizării asociaţiilor create.Ghidul este destinat persoanelor fizice și juridice, utilizatori de terenuri agricole, care au decis să creeze o asociaţie a utilizatorilor de apă pentru irigare şi prezintă, în ordine cronologică, etapele ce trebuie urmate pentru înfiinţarea unei asemeni asociaţii, în conformitate cu ultimele actualizări legislative şi experienţă recent acumulată pe teritoriul Republicii Moldova.
Ghidul cuprinde lista actelor necesare pentru înregistrare, dar şi informaţii cu privire la instituţiile abilitate să le elibereze, referinţe cu privire la actele normative şi sursele de unde acestea pot fi accesate. Scopul ghidului este informarea şi facilitarea procesului de creare a unei Asociaţii a Utilizatorilor de Apă pentru irigaţii de către fermierii din ariile de acoperire a sistemelor de irigare. 

Ghid:_constituirea_și_inregistrarea_AUAI_.pdf

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 09.10.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1153621        Creat de BRAND.MD      sus sus