În aspect durabil practica folosinței apelor subterane pot avea mai mult consecințe negative decît pozitive.
Referinţe Utile
Lista actelor necesare solictantului pentru obținerea coordonării privind proiectarea forării sondelor arteziene
Documentele ce se prezintă agenției pentru obținerea coordonării la proiectarea sondelor
În aspect durabil practica folosinței apelor subterane pot avea mai mult consecințe negative decît pozitive.
GHID, privind Constituirea și Înregistrarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii
Lista actelor necesare de a fi anexate la Regulamentul de exploatare și Fișa tehnică a lacurilor de acumulare.
Lista actelor necesare de a fi anexate pentru coordonarea/avizarea planurilor geometrice a terenurilor adiacente fondului apelor proprietate de stat
Modelul cererii de înregistrare a regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/a iazului/ a bazinului de acumulare a apei și a Fișei tehnice.
Modelul declarației pe propria raspundere a proprietarului lacului de acumulare/iazului/bazinului și declarației pe propria raspundere a executorului lucrărilor de elaborare a Regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/iazului/bazinului de acumulare și Fișa tehnice ale bunului
Lista actelor necesare pentru coordonarea proiectării bazinelor de apă
Lista proiectanților atestați în construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare
Planul Strategic al Auditorului Intern din cadrul Agenția „Apele Moldovei” pentru anii 2019-2021

 

Pentru garantarea perspectivelor reale de utilizare a apelor subterane pentru irigare, stabilirea potențialului economic precum și a măsurilor necesare de prevenire în cel mai eficient mod sau cel puțin de atenuare a oricăror schimbări dăunătoare sau semnificative din punct de vedere al calității și cantității apelor subterane, al calității solurilor, se impune cu necesitate efectuarea unui studiu de fezabilitate bazat pe rezultatele cercetărilor hidrogeologice, de monitoring al apelor subterane și al caracteristicilor fizico-chimice și fizice ale solurilor. Conform experților în domeniu, majoritatea apelor subterane nu sunt bune pentru irigare.  

 

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 09.10.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1153621        Creat de BRAND.MD      sus sus