Documentele ce se prezintă agenției pentru obținerea coordonării la proiectarea sondelor
Referinţe Utile
Lista actelor necesare solictantului pentru obținerea coordonării privind proiectarea forării sondelor arteziene
Documentele ce se prezintă agenției pentru obținerea coordonării la proiectarea sondelor
În aspect durabil practica folosinței apelor subterane pot avea mai mult consecințe negative decît pozitive.
GHID, privind Constituirea și Înregistrarea Asociaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii
Lista actelor necesare de a fi anexate la Regulamentul de exploatare și Fișa tehnică a lacurilor de acumulare.
Lista actelor necesare de a fi anexate pentru coordonarea/avizarea planurilor geometrice a terenurilor adiacente fondului apelor proprietate de stat
Modelul cererii de înregistrare a regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/a iazului/ a bazinului de acumulare a apei și a Fișei tehnice.
Modelul declarației pe propria raspundere a proprietarului lacului de acumulare/iazului/bazinului și declarației pe propria raspundere a executorului lucrărilor de elaborare a Regulamentului de exploatare a lacului de acumulare/iazului/bazinului de acumulare și Fișa tehnice ale bunului
Lista actelor necesare pentru coordonarea proiectării bazinelor de apă
Lista proiectanților atestați în construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare
Planul Strategic al Auditorului Intern din cadrul Agenția „Apele Moldovei” pentru anii 2019-2021

 

1.     Demers în adresa Agenției „Apele Moldovei",  (str. Gheorghe Tudor, 5);

2.     Avizul AGEOM, (tel. 022-751-824, d-na Caduc Iulia, mun. Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156);

3.     Calculul consumului de apă (Proiectant);

4.     Certificat de urbanism (Primărie);

5.     Planul situațional al amplasării fîntînii coordonat cu instituțiile de resort (Beneficiar);

6.     Avizul sanitar privind repartizarea lotului de pămînt pentru construcție (Centrul de Medicină Preventivă Raională);

7.     Actul inspectării îndeplinirii cerințelor privind protecția mediului și folosirea rațională a resurselor de apă (Inspectoratul Ecologic de Stat);

8.     Avizul de acordare a terenului pentru amplasarea și proiectarea obiectului (Inspecția Ecologică raională);

9.    Decizia consiliului local (dacă beneficiarul este primăria);

10.  Extras de la Cadastru privind proprietarul terenului pe care va fi amplasat obiectul.

11.  Actul selectării locului amplasării obiectului pe teren;

12.  Contract de arendă după caz.

 

 

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 09.10.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1153622        Creat de BRAND.MD      sus sus