Prima / Despre Agenţie / Regulamentul
Dispoziţii generale
Dispoziţii generale
Obiectivele de bază ale Agenţiei
Atribuţiile Agenţiei
Drepturile şi obligaţiunile Agenţiei
Organizarea activităţii Agenţiei
LISTA întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţiile de fondator
LISTA societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este administrat de Agenţia „Apele Moldovei”

   1. Agenţia "Apele Moldovei" (în continuare - Agenţia) este autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat  în domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Mediului.

  2. Prezentul Regulament stabileşte statutul organizaţional-juridic, obiectivele, atribuţiile şi drepturile Agenţiei.

  3. În activitatea sa Agenţia se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de actele normative în vigoare,  acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezentul Regulament precum şi de ordinele ministrului mediului.

   4. Agenţia este  persoană  juridică, dispune de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de cont trezorerial, de mijloace financiare şi materiale, de alte atribute indispensabile. Activitatea financiară a Agenţiei este asigurată din contul mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi din contul mijloacelor speciale.

 

  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.05.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1064433        Creat de BRAND.MD      sus sus