Prima / Posturi vacante / Anunț despre prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul audit intern
Anunț despre prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la concurs privind ocuparea funcției publice vacante de specialist principal în Serviciul audit intern
18.07.2014      

 

CONCURS EXTINS: specialist principal în Serviciul audit intern

18.07.2014

Agenția "Apele Moldovei" anunţă prelungirea termenului de depunere a actelor privind participarea la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în Serviciul audit intern până la data de 31 iulie 2014.

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea planificării, coordonării şi organizării activităţii de audit intern, oferind autorităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, consiliind în ceea ce priveşte îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuind la adăugarea unui plus de valoare acestora, precum şi ajutînd autoritatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de administrare a autorităţii, oferind propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

Sarcinile de bază:

 • Analizarea şi evaluarea sistemului de management financiar şi control al autorităţii publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor şi minimizare a riscurilor
 • Efectuarea activităţii de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar şi control intern ale Institutiilor subordonate
 • Realizarea testelor de audit, analizînd sistemele operaţionale conform programului de testare
 • Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis în dosarele curente şi permanente de audit în conformitate cu SNAI
 • Generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit şi prezentarea conducerii Agentiei "Apele Moldovei"
 • Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat
 • Elaborarea propunerilor privind modificarea şi completarea cadrului normativ în domeniu
 • Elaborarea strategiei pe termen mediu şi a planului anual al activităţii de audit
 • Participarea la elaborarea procedurilor de audit

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază 

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Nedestituirea în ultimii 3 ani dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Cerinţe specifice 

Studii: Superioare, de licenţă în domeniul economiei, cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice, legislaţiei, controlului financiar public intern.

Experienţă profesională: cel puţin 1 an de experienţă în domeniul auditului intern sau alt domeniu aferent (management financiar), experiența în organele abilitate cu funcții de control va constitui un avantaj.

Cunoştinţe: în domeniul economic, juridic,administraţiei publice, principiilor şi tehnicilor contabile. Cunoaşterea limbilor de stat şi ruse la nivel avansat (scris/citit/vorbit) şi a limbilor de circulaţie internaţională la nivel cel puţin intermediar. Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, Power-Point, Internet, Content Manager.

Abilităţi: lucru cu informaţia, analiză și sinteză, comunicare eficientă, expunerea clară şi concisă a constatărilor, concluziilor şi recomandărilor, planificare, organizare, luare a deciziilor, de aplicare a normelor de drept la probleme specifice pentru a elabora soluţii optime, perseverenţă, argumentare, adaptabilitate la situaţii noi, aplanare a situaţiilor de conflict, prezentare, elaborare a documentelor.

Atitudini/Comportamente: imparţialitate, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, spirit de observaţie, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

 • formularul de participare formular_de_participare_la_concurs.doc
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazier judiciar.

Contacte: telefon: 022-280-752,  e-mail: dorina.balan@apele.gov.md 

Serviciul relații cu publicul

 

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 12.12.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 770857        Creat de BRAND.MD      sus sus