Prima / Noutăţi / INFORMAŢIA privind lichidarea consecinţelor inundaţiei în raionul Cantemir
INFORMAŢIA privind lichidarea consecinţelor inundaţiei în raionul Cantemir
09.11.2011      

Viitura din anul 2010 a provocat ruperea digurilor de protecţie în satele Goteşti, Gheltosu şi Stoianovca, raionul Cantemir, ce a dus la inundaţia caselor de locuit, terenurilor agricole şi subinundarea  traseului naţional Chişinău- Cahul şi a căii ferate. Lichidarea consecinţelor inundaţiei se prevede a fi executată în trei etape în baza proiectelor elaborate de Institutul de Proiectare "Acvaproiect".  STI Cahul este beneficiarul la îndeplinirea lucrărilor de lichidare a consecinţelor inundaţiei

La prima etapă au fost întreprinse următoarele măsuri:

 -monitorizarea nivelurilor apei în rîul Prut pentru prevenirea inundaţiei repetată a luncii, evacuarea apei din lunca inundată prin ruptură provocată de viitură şi o ruptură artificială în digul de protecţie pe lîngă rîul Larga. La acest capitol în perioada decembrie 2010 - octombrie 2011 a fost îndeplinit un volum de lucrări în  sumă de circa 730 mii lei. Volumele lucrărilor îndeplinite fără proiect pentru prevenirea inundaţiilor repetate sînt confirmate de reprezentanţii organelor publice locale, situaţii excepţionale, inspectoratul în construcţii şi inspectoratul ecologic. Sursa de finanţare a acestor cheltuieli, la moment, nu s-a stabilit;

- elaborarea proiectului de execuţie a lucrărilor de reparaţie "Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în raionul Cantemir". Costul lucrărilor, conform devizului de cheltuieli aprobat de expertiza tehnică, constituie 5053 mii lei;

- nivelarea coronamentului digului de protecţie pentru asigurarea trecerii transportului şi mecanismelor la locul de efectuare a lucrărilor de reparaţie. Aceasta a dus la micşorarea cotei nivelului  coronamentului digului cu circa 0,3-0,4 m;

- reparaţia rupturii  digului de protecţie  provocată de viitură. La data de 01.11.2011 antreprenorul SA "Aqua Prut" a îndeplinit lucrări în sumă de circa 7,1 mil. lei;  

Lucrările de reparaţie  a rupturii lîngă rîul Larga, prin care a fost evacuată apa din luncă, au demarat la 9 noiembrie, curent.

 Pentru etapa a doua de lichidare a consecinţelor inundaţiei, conform proiectului "Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în raionul Cantemir - etapa a doua", elaborat de Institutul de Proiectare "Acvaproiect" se prevede  efectuarea următoarelor lucrări:

 -          de reparat digul de protecţie a rîului Larga (polderul III) pe o lungime de 4,5 km;

-          de reparat digurile de protecţie a rîului Saca (polderul II şi III) pe o lungime de 3,3 km;

Costul lucrărilor, conform devizului de cheltuieli, constituie circa 21,6 mil lei.

În timpul apropiat vor fi lansate lucrările  etapei a doua prevăzute de proiect. Finanţarea lucrărilor  etapelor I şi II se va efectua de către Fondul Ecologic Naţional. La data de 01.10.2011, conform proceselor-verbale de recepţie a lucrărilor, de FEN sînt achitate cheltuieli în suma de 2,5 mil lei

 Pentru etapa a treia se prevăd următoarele lucrări:

-          elaborarea, în termen de pînă în iulie 2012, a proiectului de reparaţie a digului de protecţie a polderului III  de-a lungul rîului Prut, restabilirea staţiei şi a reţelei  de desecare;

-          reparaţia digului de protecţie şi a reţelei de desecare.

Evacuarea apelor pluviale din  polderul III, pînă la restabilirea staţiei de desecare, trebuie asigurată prin staţiile de pompare mobile.  La moment Ministerul Mediului a expediat Guvernului un demers prin care solicită               identificarea sursei de finanţare pentru procurarea a două staţii de pompare mobile.                 

Ivan Cuceinic, şef direcţie gospodărirea apelor

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Plasează articolul în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 25.09.2018
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 738758        Creat de BRAND.MD      sus sus