Prima / Activitate / Ziua Mondială a Apei
Ziua Mondială a Apei
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei”
28.03.2017
La data de 23 martie de ziua mondială a apelor  Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Orhei" în colaborare cu Agenția „Apele Moldovei" şi în comun cu angajații Primăriei Mitoc au efectuat acțiuni de salubrizare  pe cursul rîului Răut în raionul Orhei în preajma satului Mitoc. S-a efectuat lucrari de salubrizare pe digul de protecție al rîului Răut şi s-au plantat în medie de 160 de puieți de copaci. Evenimentul a avut loc între orele 9.00 pîna 15.30, unde au participat
    Accesări: 961
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ștefan-Vodă și Bender”
28.03.2017
 Cu ocazia zilei internațională a apei, eu în calitate de Președinte al consiliului de administrație al Întreprinderii de Stat „STI Ștefan Vodă", am ales să efectuiez salubrizare în preajma localității Copanca. Acolo este albia veche a rîului Nistru, pe data de 22 martie 2017 au fost prezenți la locul menționat anterior 2 întreprinderii la care Agenția „Apele Moldovei" exercită calitatea de fondator, primarii din localitățile  Copanca și Leuntea, câțiva agenții economici. În total au fost prezenți 36 de persoane, s-au
    Accesări: 972
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești”
28.03.2017
La data de 22 martie de ziua mondială a apelor  Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Vulcănești" a planificat 2 acțiuni de salubrizare:Împreună cu colectivul Î.S. STI Vulcănești, Agenția „Apele Moldovei" a participat la acțiunea de salubrizare la Stația de pompare Principală (PNS 1-1) amplasată pe malul lacului Cahul, evenimentul a avut loc în intervalul de timp 12.30-14.30, la care au participat aproximativ 15 muncitori împreună  cu administrația.A doua acțiune de salubrizare  s-a desfășurat în intervalul de timp 15.00-16.30  pe malurile
    Accesări: 964
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni”
28.03.2017
 De Ziua Mondială a Apei 22.03.2017  Întreprinderea de Stat " Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Ungheni" a marcat acest eveniment printr-o acțiune de salubrizare desfășurată la stațiile de pompare, digul de protecție a stațiilor de pompare amplasate pe râul Prut. La eveniment au participat angajații Întreprinderii  în număr de 30 persoane care au adunat deseurile de pe o suprafață totală de circa 32,4 ha.Din proprie inițiativă operatorii stației de pompare  Berești nr. 15 au marcat evenimentul prin punerea în funcție a
    Accesări: 1276
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Briceni”
28.03.2017
 La Briceni Ziua Mondială a Apei a fost marcată printr-o amplă acțiune de salubrizare  desfășurată la toate stațiile de irigare ale Î.S. ,,STI Briceni". În cadrul acestei acțiuni, la care au fost antrenați toți angajații întreprinderii în frunte cu administratorul interimar Victor Tomuleț și inginerul hidrotehnic Raisa Galamiga, precum și președintele Consiliului de administrație a Î.S. ,,STI Briceni" Liuba Secăreanu, Apele Moldovei, au fost igienizate malurile bazinelor acvatice, râurilor din zonă, fiind plantați peste 120 de copaci.Prin celebrarea Zilei Mondiale
    Accesări: 1212
 
Î.S. " Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești
28.03.2017
De Ziua Mondială a Apei, Agenția „Apele Moldovei" în comun cu Întreprinderea de Stat " Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Hîncești", a derulat o acțiune de igienizare și salubrizare a râului Cogîlnic. La acest eveniment au fost prezenți angajații întreprinderii  în număr de 10 persoane care au adunat deseurile de pe albia rîului cu toate ca perimetrul dat era întro stare satisfăcătoare la fața locului s-a colectat 12 saci de deșeuri. Evenimentul a început la ora 10.00  și sa finalizat la
    Accesări: 1012
 
Î.S „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor”
28.03.2017
La data de 23 martie 2017, Î.S „Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor", împreună cu  Agenţia „Apele Moldovei", au desfăşurat o acțiune de salubrizare. Evenimentului a avut loc în r-nul Drochia, care s-a derulat în două etape. În prima etapă s-a desfăşurat curățirea albiei râului Căinări, din s.Plopeştii de Sus, iar în a doua etapă s-a desfăşurat curățirea albiei râului Căinări, din s.Plopeştii de Jos. La această acţiune au participat aproximativ 30 de persoane (angajaţi ai întreprinderii, colaboratori ai primăriilor,
    Accesări: 963
 
Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca
28.03.2017
Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca cu ocazia Zilei Mondiale a Apei (22.03.2017) cu puterile proprii au îndeplinit lucrări de salubrizare a malului stîng a barajului cît și corpul administrativ tehnologic pe o distanță de 2,7 km. Deșeurile colectate în volum de circa 18m3 au fost transportate la gunoiștea autorizată aflată la o distanță de 13,4 km. Aceste deșeuri au apărut în urma aflării pe litoralul lacului  pe timp de vacanță a persoanelor din zona de Nord a R. Moldova. La
    Accesări: 1210
 
Î.S. „Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul”
28.03.2017
 La data de 22.03.2017 cu ocazia „Ziua Mondială a Apei”, Agenția „Apele Moldovei" în comun cu Primăria orașului Cahul și cu ÎS „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul", a derulat o acțiune de salubrizare pe malurile rîulețului Frumoasa (stradela Trecătoarea Salcîmilor). Cîteva tone de gunoaie menajere au fost colectate de către angajații ÎS ,,STI Cahul" cu susținerea Primăriei și ajutorul elevilor voluntari și a pedagogilor de la liceele teoretice din oraș. Evenimentul a avut loc în intervalul de timp 13:00-14.30, la
    Accesări: 1149
 
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 22.01.2021
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1211923        Creat de BRAND.MD      sus sus