Prima / Transparenţa decizională / Proiecte supuse consultărilor publice
Proiecte supuse consultărilor publice
 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la casarea, demontarea și demolarea unor obiective nefinalizate și a unor sisteme de irigare
30.07.2018
Agenția „Apele Moldovei” propune spre consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului privind casarea și demontarea sistemelor de irigare nerentabile și clasarea terenurilor irigate în categoria celor neirigate.
    
 
Proiectul Contractului de Societate al Societăţii pe Acţiuni „Aqua Nord”
07.08.2017
Contract_de_societate.pdf
    
 
Pproiectul planului de gestionare pentru districtul Dunăre -Prut si Marea Neagra elaborat in cadrul proiectului EPIRB
04.11.2016
Plan_Prut-Dunarea_01_11.2016._3.pdf
    
 
Planul de Gestionare al Baziunului Hidrografic Prut
12.07.2016
Ciclul I, 2017-2022
    
 
Conceptul de reformare a instituțiilor din subordinea Agenției ”Apele Moldovei”
24.10.2014
    
 
Proiect de regulament privind organizarea şi funcţionarea Agenției „Apele Moldovei”
25.09.2014
 Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.___ din _____________2014      REGULAMENTUL privind organizarea şi funcţionarea Agenției "Apele Moldovei"  Capitolul I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenției "Apele Moldovei"  (în continuare - Regulament) reglementează statutul juridic al Agenției "Apele Moldovei", misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale şi responsabilităţile, precum şi organizarea activităţii acesteia.2. Agenția "Apele Moldovei" (în continuare - Agenția) este autoritatea administrativă de gestionare
    
 
Proiectul Legii privind siguranţa infrastructurii hidrotehnice
17.09.2013
Proiectul de Lege privind Siguranta infrastructurii hidrotehnice, Nota informativa, proiectul HG, privind initierea consultarilor publice  
    
 
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
06.08.2012
Extrageti proiectul
    
 
Regulamentului privind digurile de protecţie antiviitură din Republica Moldova
10.10.2011
    
 
Regulamentul privind digurile de protecţie antiviitură din REPUBLICA MOLDOVA
15.08.2011
Vezi în : româna     // 162.72 Kb   
 
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 08.09.2021
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1378614        Creat de BRAND.MD      sus sus