Prima / Noutăţi
Noutăţi
 
În perioada 28- 30 noiembrie 2012 dl Sergiu Lazăr, specialist principal din Direcția Managementul Resurselor de Apă, a participat la atelierul de lucru cu tema ” Abordarea comună de dezvoltare pentru prevenire care vizează strategia de comunicare regională”, care s-a desfăşurat în Ucraina or. Cerkass, împreună cu specialiști de la Agenția ,,Relații Funciare și Cadastru,, ,Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, Institutul de Ecologie și Geografie.
27.12.2012
Raportul dlui Sergiu LAZĂR - Vizita de studiu în Ucraina, or.Cerkass, privind Prevenirea, asigurarea pentru pregătirea și reacționare la daunele produse de dezastrele naturale și antropologice în regiunea estică (PPRD East) - se anexează.
Vezi în : româna     // 566.5 Kb   
 
Mesaj de felicitare a dlui Marin Adam, directorul Agenției APELE MOLDOVEI, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă
26.12.2012
Dragi colegi! Vă felicităm cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă. Dorim ca ANUL NOU 2013 să vină cu sănătate, să vă umple sufletele de bucurie și să aveți parte de multe realizări. SĂRBĂTORI FERICITE! LA MULȚI ANI!
Vezi în :     
 
ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante
11.12.2012
Vezi în : româna     // 80.5 Kb   
 
În perioada 21- 27 octombrie 2012, dra Rudnev Ecaterina, specialist principal în Direcţia alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Agenţiei „Apele Moldovei” a participat la vizita de studiu care s-a desfăşurat în cantonul St. Gallen din Confederaţia Elveţiană împreună cu specialişti ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, instituţii de învăţămînt universitar şi ingineri din domeniul alimentării cu apă şi canalizare din republică, care fac parte din CP (CP - proiect ApaSan susţinut de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare).
27.11.2012
Vezi în : româna     // 628.5 Kb   
 
Aniversarea a 92-a de la constituirea primei autorităţi publice în domeniul gospodării apelor pe teritoriul Republicii Moldova
12.11.2012
În acest context la data de 10 noiembrie conducerea Agenţiei „Apele Moldovei” împreună cu administratorii întreprinderilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia „Apele Moldovei” exercită atribuţii de fondator  au organizat acţiunea de plantare a arborilor în localitatea Ulmul raionul Ialoveni, la eveniment au fost invitaţi reprezentanţii Fondului Ecologic Naţional, Serviciul Piscicol, Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice, Agenţia „AGEOM”.   Domeniul gospodăririi resurselor de apă, hidroamelioraţiei, aprovizionării cu apă şi canalizare, are o istorie bogată de evenimente importante
    
 
Mesaj de felicitare cu ocazia aniversării zilei de naştere
12.11.2012
Stimate Domnule Marin Adam,Avem deosebita plăcere să Vă transmitem, cu ocazia aniversării zilei Dumneavoastră de naştere, cele mai sincere urări de sănătate, putere de muncă, succese şi îndeplinirea tuturor speranţelor, atît în plan profesional, cît şi în plan familial. La mulţi ani !!!Cu respect, Colectivul Agenţiei „Apele Moldovei”
    
 
ZIUA NAŢIONALĂ DE ÎNVERZIRE A PLAIULUI
31.10.2012
Tradiţional, deja de aproape două decenii, în fiecare an în ţara noastră se organizează ample activităţi de salubrizare, amenajare și aducere în bunăstare a localităţilor. În acest context, la 27 octombrie 2012, efectivul Agenţiei ”Apele Moldovei” a participat la manifestarea consacrată Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului care se desfășoară în ultima sâmbătă a lunii octombrie. Implicarea fiecărui cetăţean în această acţiune va duce la îmbunătăţirea stării ecologice a ţării şi a mediului de trai.
Vezi în :     
 
Seminarul cu tema: “Indicatorii economico-financiari de gestiune financiară a activităţii unităţilor economice cu capital integral sau majoritar de stat din gestiunea Agenţiei “Aplele Moldovei”.
15.10.2012
În data de 11 octombrie 2012, la orele 1030, biroul 505 (Sala de şedinţă) în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei", str. Gh.Tudor 5, dna Colesnic Nina, specialist principal, serviciul audit intern a organizat  seminarul cu tema: "Indicatorii economico-financiari de gestiune financiară a activităţii unităţilor economice cu capital integral sau majoritar de stat din gestiunea Agenţiei "Aplele Moldovei".La seminar au fost invitaţi colaboratorii instituţiilor şi organizaţiilor în privinţa cărora Agenţia "Apele Moldovei" îşi exercită atribuţii de fondator.
    
 
Organizarea cursurilor de pregătire, perfecționare, recalificare și specializare a meseriilor de muncitori cît și perfecționarea și atestarea conducătorilor și specialiștilor în domeniul Securității Industriale și Securității și Sănătății în Muncă
11.10.2012
Întreprinderea de Stat „Centrul de Instruire şi Producţie” cu filialele în or. Bălţi și Cahul, au domeniul principal de activitate în instruirea profesională prin organizarea cursurilor de pregătire, perfecționare, recalificare și specializare a meseriilor de muncitori
Vezi în : româna     // 67 Kb   
 
ANUNȚ
07.09.2012
În data de 14 septembrie 2012, la orele 10, în biroul 505 (Sala de şedinţă) în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei”, str. Gh.Tudor 5, se va desfăşura concursul privind ocuparea funcţiilor vacante de specialist principal în serviciul de audit intern, specialist principal în direcţia hidroamelioraţie, monitorizare şi supraveghere şi specialist superior în direcţia managementul resurselor de apă.
    
 
Privind inițierea consultărilor publice asupra proiectul Hotărîrii Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
06.08.2012
Ministerul Mediului inițiază începînd cu data de 30.07.2012  consultări publice asupra proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind  modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.Scopul: Elaborarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern este determinată de prevederile Legii nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, scopul proiectului fiind aprobarea Regulamentului privind  modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat)
    
 
XIV-ea întîlnire a Împuterniciţilor Guvernului Republicii Moldova şi al Cabinetului de Miniştri al Ucrainei va avea loc la Costeşti
07.06.2012
În perioada de 14-15 iunie, curent, în or. Costeşti, raionul Rîşcani, va avea loc cea de-a XIV-ea întîlnire a Împuterniciţilor Guvernului Republicii Moldova (dl.Mihail Pencov) şi al Cabinetului de Miniştri al Ucrainei (dl. Alexei Ciunarev) pentru realizarea prevederilor Acordului interguvernamental încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind folosirea în comun şi protecţia apelor de frontieră (1994).În cadrul întîlnirii printre cele mai stringente probleme cu care se confruntă Republica Moldova şi Ucraina în domeniul folosirii în
    
 
Ziua Mondială a Mediului, consemnată printr-un festival ecologic
04.06.2012
La 3 iunie, curent, în parcul Casei de cultură a or. Costeşti, r-nul Rîşcani, a avut loc Festivalul Ecologic consacrat Zilei Mondiale a Mediului “Un mediu sănătos pentru o dezvoltare durabilă”. Festivalul a fost organizat de Ministerul Mediului, în parteneriat cu Consiliile raionale Rîşcani şi Glodeni. La manifestări a fost prezentă şi conducerea Agenţiei “Apele Moldovei”.
    
 
Au fost făcute totalurile concursului ramural
01.06.2012
La 29 mai, curent, la ÎS „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Hînceşti” s-a defăşurat etapa finală a concursului ramural al Agenţiei "Apele Moldovei" "Cel mai bun operator al staţiei de pompare”, ediţia a V-a. Conducerea Agenţiei “Apele Moldovei” a înmînat diplomele învingătorilor în cadrul unei ceremonii organizate la ÎS “STI Ştefan Vodă” la 31 mai, curent, cu ocazia sărbătoririi zilei profesionale “Ziua amelioratorului”.
    
 
Elaborarea planului de management pentru rîul Bîc – o prioritate
30.05.2012
La 29 mai, curent, la Chişinău a avut loc întîlnirea membrilor Consiliului Bazinului rîului Bîc cu partenerii de dezvoltare din sectorul apă. La şedinţă a participat Gheorghe Şalaru, ministrul mediului, Marin Adam, directorul Agenţiei „Apele Moldovei”, Tudor Meşină, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, potenţiali investitori.
    
 
27 mai - Ziua Nistrului
28.05.2012
Duminică, 27 mai, curent, în s.Oxentea, r-nul Dubăsari, a avut loc conferinţa naţională „Fluviul Nistru- artera vitală a ţării”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, cu participarea unor instituţii subordonate, a reprezentanţilor mediului academic şi a societăţii civile.
    
 
Colaborarea internaţională privind gestionarea resurselor de apă în bazinul rîului Nistru
25.05.2012
Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontiere şi a lacurilor internaţionale (Helsinki, 17 martie 1992), aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1546-XII din 23.06.93, a fost un punct de pornire pentru semnarea la 23 noiembrie 1994 în or.Chişinău a “Acordului între Guvernul Ucrainei şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia şi folosirea în comun a rîurilor transfrontaliere”
    
 
Reamenajarea rîurilor este o problemă complexă şi costisitoare
23.05.2012
Găsirea unui nucleu de persoane cointeresate în găsirea unor posibilităţi tehnice şi de asistenţă practică privind reabilitarea rîurilor a constituit mobilul seminarului “Renaturarea rîurilor, metode şi practici”, desfăşurat la 22 mai, curent, în incinta Agenţiei “Apele Moldovei”, la iniţiativa Centrului Naţional de Mediu şi ÎS “Direcţia Bazinieră de Gospodărire a Apelor”.
    
 
15 Mai - Ziua Mondială de Acţiune pentru Climă
15.05.2012
In fiecare an, în data de 15 mai, se aniverseaza Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă.Schimbările climatice din ultimii ani au un impact semnificativ atît asupra ecosistemelor naturale, biodiversităţii, resurselor naturale, cît şi asupra sănătăţii umane.
    
 
Împreună ne putem face ţara mai curată!
14.05.2012
Sîmbătă, 12 mai 2012, angajaţii Agenţiei „Apele Moldovei” au participat la acţiunea de salubrizare „Hai Moldova!”, care s-a desfăşurat în toată ţara, alăturîndu-se echipei Ministerului Mediului, instituţiilor subordonate acestuia, în parcul „La izvor” din mun. Chişinău.
    
 
Pagina:
1 2 »»
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 27.11.2020
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1177639        Creat de BRAND.MD      sus sus