Prima / Noutăţi
Noutăţi
ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
CONTRACT#IFSP/CS-36/C-17/C.3/1.10/Int “ASSISTANCE IN ELABORATION OF STATE REGISTER OF HYDRO-TECHNICAL CONSTRUCTIONS”
24.08.2018
    
 
Agenția „Apele Moldovei” anunță în cadrul Proiectului „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, concursul privind angajarea “International Integrated Water Resources Management Consultant”
15.08.2018
    
 
Anunț de participare la procedura de achiziție a Rechizitelor de birou
15.08.2018
Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării Rechizitelor de birou conform necesităților Agenției „Apele Moldovei", pentru perioada bugetară 2018.
    
 
CONTRACT#IFSP/CS-32/C.13./C.2/1.9/Loc „ASSISTANCE IN ELABORATION OF THE DROUGHT MANAGEMENT PLANS”
09.08.2018
    
 
CONTRACT#IFSP/ CS-40/C-20/C.3./1.11/Loc/DA “INVENTORY OF DEEP WELLS IN ORHEI DISTRICT”
09.08.2018
    
 
CONTRACT AWARD NOTICE dated AUGUST 3, 2018 (IFSP/CS-33/C.14/C.2./1.9_Loc “Assistance in elaboration of the Flood Risk Management Plans”)
07.08.2018
    
 
Prognoza hidrologică
07.08.2018
    
 
Prognoza hidrologică 06 - 17 august 2018
07.08.2018
    
 
Buletin Hidrologic pentru luna iulie 2018
07.08.2018
    
 
Sîmbătă 4 august 2018, în Grădina Publică „Ştefan cel Mare”, a avut loc evenimentul „Detergenţii şi mediul”
07.08.2018
    
 
Prognoza hidrologică astazi 03.08.2018 pentru perioada 03-08 august 2018
03.08.2018
    
 
Ședința comună cu participarea directorului adjunct al Agenție "Apele Moldovei" dlui Radu Cazacu și reprezentanții Agenției de Stat a Resurselor de Apă a Ucraina și Ucrgidroenergo
15.08.2016
 În perioada 09-10 august 2016 la Kiev a avut loc ședința comună cu participarea directorului adjunct al Agenție "Apele Moldovei" dlui Radu Cazacu  și reprezentanții Agenției de Stat a Resurselor de Apă a Ucraina și Ucrgidroenergo. A fost pusă discuției situația critică la priza de apă a mun.Chișinău, cauzată de debitele mici de evacuare a apei din lacul de acumulare Novodnestrovsc și relansarea activității institutului împuterniciților în cadrul Acordului între  Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea
    
 
La mulți Ani, dl. Vladimir Cărbune
24.08.2014
Aparatul central al Agenției „Apele Moldovei” aduce cele mai calde gânduri şi urări de fericire, bucurii şi împliniri, domnului Vladimir Cărbune, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim să aibă parte de multă armonie în familie şi realizări mărețe pe plan profesional. Vă mulțumim pentru devotamentul şi profesionalismul de care da-ţi dovadă în tot ceea ce faceţi, pentru eforturile pe care le depuneţi alături de echipa agenției întru binele, prosperitatea și îmbunătățirea calității apei în Republica Moldova. Aparatul central al Agenției „Apele Moldovei”
    
 
Anunț cu privire la rezultatul examinării dosarelor de către Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în direcţia alimentare cu apă şi canalizare
22.08.2014
În urma examinării dosarelor de către Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist superior în direcţia alimentare cu apă şi canalizare Se aprobă lista persoanelor pentru proba scrisă care va avea loc luni 25 august, ora 0900 , biroul 505, în incinta Agenţiei „Apele Moldovei", după cum urmează:1.     Goţman Natalia;2.     Costandachi Lilia;3.     Terenti Diana.Serviciul resurse umane  
    
 
Cu prilejul Zilei lucrătorului financiar, Agenția „Apele Moldovei” a oferit diplome de onoare contabililor din instituțiile subordonate agenției pentru activitate prestigioasă în domeniul finanțelor publice și înalt profesionalism
15.08.2014
  La data de 15 august, cu prilejul Zilei Lucrătorului Financiar, în cadrul Agenției „Apele Moldovei” sa desfășurat seminarul cu tematica: „Trecerea la planul general de conturi contabile”. La seminar au participat contabilii șefi ai întreprinderilor de stat subordonate agenției și societățile pe acțiuni cu capital de stat care își exercită atribuțiile de fondator. Directorul Agenției „Apele Moldovei”, dl. Veaceslav Vlădicescu a mulțumit Secţia economie, finanțe și evidență contabilă  a agenției pentru organizarea seminarului cît și participanților din alte instituții subordonate
    
 
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului financiar
15.08.2014
   Orice sector al economiei înregistrează succese doar atunci când  este administrat de oameni competenţi şi dedicaţi. În acest context, Dorim să ne exprimăm recunoştinţa tuturor finanţiştilor pentru contribuţia lor la dezvoltarea economiei naţionale.Totodată, cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului financiar, Vă adresăm sincere felicitări și calde mulțumiri pentru neobosita trudă a Domniilor Voastre, pentru profesionalism şi abnegaţie. Vă dorim un viitor senin, plin de căldură, recunoştinţă şi satisfacţie morală. Să aveţi parte doar de cele ce vă doriţi, iar
    
 
Anunț cu privire la rezultatul probei scrise pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în Serviciul audit intern
11.08.2014
 Candidații care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în serviciul audit intern:Rezultatele probei scrise din data de 08 august 2014 Nr. d/oNumele, PrenumeleNota 1Andriușcenco Aliona5(cinci)2Tabacaru Radu4(patru)3Popa Grigore8(opt)În baza evaluărilor probelor scrise se aprobă lista persoanelor admise la interviu:1. Popa GrigoreInterviul va avea loc, marți 12 august, ora 0900 , biroul 505, Chișinău, str. Gh.Tudor, 5, etajul 5.  
    
 
La data de 21.08.2013 în incinta Agenţiei “Apele Moldovei”, a avut loc Licitaţia publică 1177/13
21.08.2013
La data de 21.08.2013 în incinta Agenţiei “Apele Moldovei”, biroul 505, ora 1000 a avut loc Licitaţia publică 1177/13, anunţul fiind publicat în BAP 54/13 din 12.07.2013Obiectul achiziţiei: “Reutilarea staţiilor de pompare a sistemului de alimentare cu apă Soroca-Bălţi” În conformitate cu Legea  nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii în următoarea componenţă: Preşedinte al Grupului de lucru – Adam Marin, directorul Agenţiei “Apele Moldovei”Vicepreşedinte al Grupului de lucru – Şavga Ivan, şef Direcţie Hidroamelioraţie,Secretar al Grupului de lucru – Laptedulce Nicolae, specialist principal în Direcţia alimentare
    
 
Expediţia comună de teren organizată în cadrul proiectului regional UE „Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” (EPIRB)
16.08.2013
Expediţia comună de teren organizată în cadrul proiectului regional UE„Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” (EPIRB)În perioada 29 iulie - 3 august 2013 specialişti ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat în comun cu reprezentanţii Agenţiei „Apele Moldovei” şi experţi străini a proiectului EPIRB au participat la expediţia comună organizată în cadrul proiectului regional finanţat de Uniunea Europeană „Protecţia Bazinelor Rîurilor Internaţionale” pentru a efectua un studiu în bazinul r. Prut. Acesta expediția a fost lansată în partea Ucraineană a bazinului hidrografic a rîului
    
 
Privind inițierea consultărilor publice asupra proiectul Hotărîrii Guvernului Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.
06.08.2012
Ministerul Mediului inițiază începînd cu data de 30.07.2012  consultări publice asupra proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind  modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat) către asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.Scopul: Elaborarea prezentului proiect de Hotărîre de Guvern este determinată de prevederile Legii nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, scopul proiectului fiind aprobarea Regulamentului privind  modul de transmitere a sistemelor de irigare în folosinţă gratuită (comodat)
    
 
Pagina:
1 2 »»
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 21.03.2019
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 820449        Creat de BRAND.MD      sus sus