Prima / Noutăţi
Noutăţi
 
Salubrizarea malurilor lacului de acumulare Ghidighici, activitatea dedicată Zilei Mondiale a Apei
23.03.2016
În limita capacităților sale Agenţia "Apele Moldovei" a realizat mai multe activități dedicate Zilei Mondiale a Apei
    
 
Astazi 22 Martie Agenția „Apele Moldovei ” sărbatorește Ziua Mondială a Apei
22.03.2016
Agenţia "Apele Moldovei", în limita capacităților instituționale restrânse, realizează mai multe activități dedicate Zilei Mondiale a Apei, în care se vor desfăşura acţiuni de plantare a copacilor şi salubrizare a malurilor bazinelor acvatice. Astfel că Agenția cu tot efectivul ei v-a lăsa munca de la birou pentru o zi și va atrage atenția asupra efectelor negative rezultate în urma poluării și gestionării neglijente a resurselor de apă dar cel mai grav în urma dezvoltării unei atitudini iresponsabile în ceea ce privește ocrotirea fondului apelor. Astăzi angajații Agenției ,,Apele Moldovei" v-or planta copaci și v-or salubriza malurile lacului de acumulare Ghidighici.
    
 
Ziua Mondială a Apei !
18.03.2016
La 22 martie sărbătorim Ziua Mondială a Apei. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro la 22 decembrie 1992.  Sărbatoarea este de o reală importanţă, mai ales, pentru că apa este una din resursele indispensabile pentru viaţa omenirii. De asemenea, această festivitate mondială este un bun prilej de a reaminti cât de periculoasă este lipsa sau poluarea apei.  În ziua respectivă sunt organizate numeroase acţiuni
    
 
Ora Planetei
16.03.2016
  Agenția ,,Apele Moldovei" vine să vă aducă la cunoștință faptul că sîmbătă, 19 martie 2016 Ministerul Mediului vine să se alinieze cu acţiunile internaționale de mediu care au drept obiectiv sensibilizarea publicului privind amploarea efectelor încălzirii globale, schimbărilor climatice și poluării mediului, printre care Ora Planetei.Găsiți mai jos programul evenimentului.Mai multe detalii puteți găsi la adresa http://www.mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/2397-program-ora-planetei-2016 Program „Ora Planetei 2016" LocațieStrada pietonală Eugen DOGAData19 martie 2016OrganizatorMinisterul MediuluiParteneriMinisterul Apărării, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor
    
 
Soluții flexibile și necesare stațiilor de tratare a apelor uzate în Moldova, Water Leap Project.
02.03.2016
Joi, 25 februarie 2016 în cadrul Summit Events din Chișinău a avut loc lansarea proiectului „Soluții flexibile și necesare stațiilor de tratare a apelor uzate în Moldova, Water Leap Project" Dezvoltat și implementat de către DBGA și BusinesS Development Group cu asistența financiară și tehnică a AUSTIAN DEVELOPMENT COOPERATION și CENTRUL EUROPEAN INIȚIATIVE. La întrunire au participat dna Serafima Tronza, Șef Direcția managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, dnul Constantin Mihăilescu, directorul ADA, precum și mulți alții.Agenția „Apele Moldovei".
    
 
,,Modernizarea și îmbunătățirea managementului resurselor de apă, prin elaborarea registrului utilizatorilor de apă”
02.03.2016
La 1 martie 2016 a avut loc ședința de lucru cu privire la propunerea de proiect ,,Modernizarea și îmbunătățirea managementului resurselor de apă, prin elaborarea registrului utilizatorilor de apă”.La acest eveniment au participat reprezentanți ai organizației guvernamentale ,,SlovakAid” din Republica Slovacia, ai Î.S. Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor, precum și cei din cadrul Agenției ,,Apele Moldovei”.În cadrul ședinței au fost luate în dezbatere chestiuni ce țin de situația actuală în domeniul managementului resurselor de apă, subliniindu-se necesitatea și oportunitatea derulării proiectului nominalizat. În acest context, au fost analizate beneficiile și riscurile proiectului.
    
 
Cea de-a patra întrevedere a grupului de lucru și a Comitetului Național de Coordonare a proiectului EPIRB.
01.03.2016
     Miercuri, 24 februarie, 2016 în cadrul Institutului Muncii din Chișinău a avut loc cea de-a patra întrevedere a grupului de lucru și a Comitetului Național de Coordonare a proiectului EPIRB.      Întrunirea a avut drept scop să raporteze membrilor CNC și a altor părți interesate la nivel national rezultatele implementării proiectului în termen precum și pentru a colecta reacțiile grupului de lucru privind implementarea proiectului.            Agenția ,,Apele Moldovei" la această întrunire a fost reprezentată de către
    
 
ANUNŢ: privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
29.02.2016
ANUNŢ privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei" (29.02.2016 - 25.03.2016) 29.02.2016În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția "Apele Moldovei" anunţă concurs pentru următoarele funcţii publice vacante: ü  Șef adjunct direcția mangementul resurselor de apăü  Specialist principal, direcția economie, finanțe și evidență contabilă Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este25 martie 2016,
    
 
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor”
24.12.2015
Consiliul de Administraţie al Întreprinderii de Stat  "Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor" anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Administrator.
    
 
Agenția „Apele Moldovei” vă urează Crăciun fericit. La mulți ani!!!
23.12.2015
    
 
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
22.12.2015
Documentele urmează a fi depuse la sediul Agenţiei „Apele Moldovei” pe adresa: mun. Chişinău, str. Gheorghe Tudor , nr. 5, etajul 5, bir. 501/510. Data limită a depunerii documentelor necesare pentru participare la concurs este 04 ianuarie 2016, ora 16.00.
    
 
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
16.12.2015
ANUNŢ cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul în cadrul Aparatului Agenţiei „Apele Moldovei"
    
 
S-a dat start lucrărilor de reparaţie a barajului de protecţie a lacului de acumulare Ghidighici
10.12.2015
S-a dat start lucrărilor de reparaţie a barajului de protecţie a lacului de acumulare Ghidighici
    
 
Anunț cu privire la rezultatele probei scrise la funcţiile publice vacante din data de 03 decembrie 2015
08.12.2015
Rezultatele probei scrise la funcţiile publice vacante.Șef secție cadastru în cadrul direcției managementul resurselor de apă. Specialist, secția cadastru în cadrul direcției managementul resurselor de apă.Specialist principal, direcția hidroameliorație, monitorizare și supraveghere (perioadă determinată).
    
 
Anunț cu privire la rezultatul examinării dosarelor de către Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante.
02.12.2015
Sa aprobat lista persoanelor pentru proba scrisă care va avea loc joi 03 decembrie 2015, ora 09:00 , biroul 505, etajul 5 în incinta Agenţiei Apele Moldovei.
    
 
Ședința grupului de lucru „Suportul de dezvoltare a programului de Măsuri cu focusare problemelor de gospodărirea apelor și sanitație în procesul de planificare a mamagementului hidrografic în Republica Moldova
30.11.2015
Ședința grupului de lucru „Suportul de dezvoltare a programului de Măsuri cu focusare problemelor de gospodărirea apelor și sanitație în procesul de planificare a mamagementului hidrografic în Republica Moldova
    
 
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Stațiunea Tehnologică de Irigare Cahul”
25.11.2015
ANUNŢcu privire la organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru ocupareafuncţiei de Administrator al Întreprinderii de Stat”Stațiunea Tehnologică de Irigare Cahul”
    
 
Discursul directorului Agenției ,,Apele Moldovei" la cea de-a treia conferință tematică din cadrul proiectului EAST AVERT
12.11.2015
 Proiectul EAST AVERT (MIS 966) CONFERINȚA a treia"Prevenirea inundațiilor de risc și sistemul de alertă timpurie în bazinele superioare ale rîurilor Siret și Prut, zona transfrontalieră" Chișinău, 11-12 noiembrie 2015             Dragi prieteni,La data de 7 aprilie, 2014 a avut loc lansarea oficială în Republica Moldova a proiectului "Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare Prut și Șiret, prin punerea în aplicare a unui sistem modern de monitorizare cu stații automate" (EAST AVERT), proiect transfrontalier între România, Ucraina și Republica Moldova.
    
 
Gestionarea eficientă a resurselor de apă - prioritatea Agenției ,,Apele Moldovei``
09.11.2015
 Vineri, 6 noiembrie 2015, în cadrul Agenției ,,Apele Moldovei' la inițiativa domnului director, Arcadii Calaraș a avut loc ședinta de lucru cu administratorii și contabili-șefi a întreprinderilor de stat și Societățile pe Acțiuni cu capital de stat în care Agenția ,,Apele Moldovei' are calitate de fondator.În cadrul ședintei s-au analizat rapoartele de activitate a întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni. O atenție deosebită s-a acordat discuțiilor în vederea eficientizării activității acestor întreprinderi la care Agenția ,,Apele Moldovei' exercită atribuții
    
 
INVITAȚIE la a 3-a Conferință a proiectului EAST AVERT - ,,Flood Risk Prevention and Early Warning System in the upper Siret and Prut River Basins cross-border area’’ în comun cu adunarea reprezentanților de instituții, companii, administrații publice centrale şi locale interesate în domeniul managementului integrat al apei.
06.11.2015
a 3-a Conferință a proiectului EAST AVERT va avea loc la Chișinău la data de 11 noiembrie 2015, hotelul Jumbo, str. Decebal, 23/3, începînd cu orele 09.30.
    
 
Pagina:
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»
 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      REVISTA APELOR      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 08.12.2017
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 610123        Creat de BRAND.MD      sus sus