Prima / Gospodărirea apelor
Gospodărirea apelor

Obiectul şi principiile generale ale gospodăririi apelor
Gospodărirea apelor reprezintă totalitatea lucrărilor şi măsurilor tehnice şi organizatorice avînd drept obiect repartiţia şi utilizarea raţională a resurselor naturale de apă, conform intereselor economiei naţionale (navigare, pescuit, energie, irigaţii, alimentare cu apă) şi protecţia calităţii apelor; acest domeniu de activitate include şi măsurile ce se iau împotriva efectelor determinate de inundaţii, eroziunea şi saraturarea solului, alunecările de teren.
    Apa este indispensabilă vieţii şi constituie pentru multe organisme mediul lor de viaţă, permanent sau temporar.
    Cerinţele de apă ale populaţiei umane depind de dezvoltarea economică şi socială, dar folosirea(folosinţele) propiu-zisă a apei este reglementată prin măsuri specifice, astfel încît să fie în concordanţă cu cantitatea şi calitatea rezervelor exploatate.
    Cantitatea de apă disponibilă la un moment dat depinde de desfăşurarea circuitului hidrologic: fenomene naturale ca seceta ori inundaţiile pot modifica atît cantitatea, cît şi calitatea apei naturale.
Totodată, multe dintre folosinţe determină scăderea calităţii apei, prin fenomene de poluare sau intervin în circuitul apei, modificîndu-l (irigaţiile, regularizările de rîuri, desecarea terenurilor mlăstinoase).
    Gospodărirea apelor are drept obiectiv:
-    asigurarea apei potabile pentru populaţie;
-    asigurarea apei pentru consumul din industrie şi agricultură;
-    refacerea rezervelor de apă;
-    menţinerea calităţii biologice a apei;
-    menţinerea şi îmbunătăţirea capacităţii de autoepurare a bazinelor acvatice;
-    menţinerea condiţiilor de viaţă din ecosistemele acvatice.
    Astfel, gospodărirea apelor este o activitate strategică care se bazează pe:
-    funcţionarea reţelei de monitorizare a rezervelor de apă;
-    colectarea de date privind cantitatea şi calitatea resurselor de apa, ca şi a consumului;
-    acţiuni tehnice de refacere a rezervelor naturale;
-    introducerea şi perfecţionarea tehnologiilor de epurare şi refolosire a apei;
-    aplicarea principiilor economiei de piaţă, apa fiind o resursă cu valoare economică ce trebuie preţuită la fel ca celelalte resurse naturale;
-     cunoaşterea relaţiilor dintre apele de suprafaţă, apele subterane şi folosirea terenurilor;
-    educaţia pentru păstrarea şi economisirea apei.

Problemele gospodăririi apelor sunt foarte dificile, deoarece:
-     cerinţele de apă sunt în creştere;
-     resursele sunt limitate şi distribuite neuniform pe teritoriul ţării;
-     se extind fenomenele de poluare a bazinelor acvatice;
-    creşte exigenţa în privinţa calităţii apei pentru populaţie.
Domeniul gospodăririi apelor cuprinde cîteva subdomenii:
Gospodărirea apelor meteorice: are ca obiect precipitaţiile şi colaborează cu  meteorologia aplicată.
Gospodărirea apelor de suprafaţă, cu urmatoarele subdiviziuni, referitoare la:
-    scurgerea apelor pe versanţi;
-    apele curgătoare;
-    ape stătătoare;
-    ape oceanice şi maritime;
-    ape subterane de mică adîncime(freatice) sau de mare adîncime.
Gospodărirea depozitelor de apă în formă solidă(gheaţa): ape de suprafaţă sub formă de gheţari.
Gospodărirea cantitativă urmăreste satisfacerea necesităţilor cantitative ale activităţii umane (de exemplu, gospodărirea debitelor medii ale rîurilor), protecţia cantitativă a apelor şi regenerarea cantitativă a apelor.
Gospodărirea calitativă urmăreste aspectele calitative ale satisfacerii nevoilor de apă, combaterii unor efecte dăunatoare, protecţiei şi regenerării apelor.
     Gospodărirea debitelor solide are drept obiect materialele antrenate de apă (particule de diferite dimensiuni), care determină starea de turbiditate a apei; o apă foarte tulbure necesita măsuri speciale de prelucrare înainte de a fi folosită.
    În concluzie: în domeniul gospodăririi apelor există două preocupări majore:
1.    Satisfacerea cerinţelor de apă şi combaterea efectelor distructive  ale apei;
2.    Protecţia apelor şi conservarea resurselor de apă.
 Orice acţiune de gospodărire a apei se bazează pe existenţa şi funcţionarea  ecosistemelor  acvatice: apa nu este un simplu lichid inert depozitat în rezervoare mai mari sau mai mici şi pe care îl folosim fără restricţii; un rîu, un lac de acumulare sau o panză de apă freatică sunt ecosisteme cu o alcătuire complexă care, odată deteriorate, nu mai pot menţine, prin procese biologice, calitatea apei.


 
 
Noutăţi      Legislaţie      Activitate      Hărţi      Informaţii utile      Sistemul Geografic Informațional în domeniul Apelor      Achiziții publice
Tel. (+373) 022- 280-700
(+373) 022-280-965
  Fax. (+ 373) 022-280-822   Adresa: str. Gheorghe Tudor, 5, etj. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
actualizat la: 20.07.2021
Prima Prima      Contact Contact      Harta Harta vizitatori: 1335900        Creat de BRAND.MD      sus sus